Magnus Stenbock

Herre, släpp din fånge LÖS

Fältmarskalken Magnus Stenbock var konstnärligt begåvad. Han komponerade, skrev dikt, målade och svarvade, talanger som skulle skänka tröst under den fyra år långa fångenskap som ändade hans liv.
Han var gift med Eva Oxenstierna. Det blev många brev dem emellan eftersom de så ofta under äktenskapets 26 år varit skilda åt. Han skrev: ”Två tredjedelar av denna tid har förflutit för dig i en sorglig ensamhet och tårar, medan jag av falsk ärelystnad skyndat efter äran och döden utan att finna dem.”


Av Göran Gunér
Publicerad i Nr 1, februari 2013 årgång 28