Det mystiska Stonehedge

Vi ser dem på avstånd genom bilfönstret på motorvägen. Gigantiska stenblock som tycks skjuta upp ur marken. Det är en nästan absurd kontrast detta att färdas snabbt i det moderna England och plötsligt se en femtusenårig helig plats på ett vidsträckt fält. En del stenblock står i par med ett stenblock liggande tvärs över som ett slags tak. Senare får vi veta att just den typen med två vertikalt ställda stenar över vilka en tredje blivit lagd vågrät kallas för trilit. De ser ut som tempelportar och kanske användes de vid religiösa ceremonier. Ingen vet ännu med säkerhet. Stonehenge fascinerar oss men lämnar oss samtidigt med stor förundran.

Av Kerstin Parker
Publicerad i Nr 1, februari 2013 årgång 28