Bokspegeln

GRÖNLÄNDSK KONST

Känner du till grönländsk konst? Nu menar jag inte utsökta tupilaker eller annat traditionellt konsthantverk utan målningar, skulpturer och andra konstformer i växelverkan med världen utanför. Konst i denna mer vanliga bemärkelse har knappast funnits på Grönland förrän sedan sekelskiftet 1900 och har inte heller varit känt i vida kretsar utanför ön. Nu har Jørgen Trondheim givit ut 100 års grønlandsk billedkunst (Turbine), en vacker bok, som visar att den grönländska bildkonsten under det senaste seklet varit säregen, originell och livskraftig.

Det finns inte mycket av modernistiskt konst redovisat i boken, utan det är bilder som visar grönlänningens vardag, särskilt i de tidigare landskapsbilderna. Det är hundspann och fiskefärder i kajaker och särskilt dramatisk är Valrossen angriper av Thue Kristiansen, en komprimerad bild, dominerad av mannen i kajaken och de dödsbringande vita betarna, allt i skarpa, klara färger. Fåglar avbildas överallt, sjöfåglar mest men också den sägenomspunna korpen. De inhemska traditionerna i form av mytiska väsen, men också traditionella motiv, inte minst de legendariska tupilakerna, är vanliga.

En stor skulptur utanför Självstyrelseplatsen i Nuuk, föreställer lekande sälar och är en populär klätterställning för barn. Kassassuk och kraftens herre är en skulptur som verkligen utstrålar urkraft och seklers inuitiska erfarenheter.

SÅ BYGGDES STOCKHOLM

Från det medeltida Stockholm med slott, kyrka, kloster och ett fåtal träkåkar till den moderna och framtida storstaden med tusenfalt flera invånare och som växt långt ut över de omgivande landskapen – en spännande kavalkad i sju korta filmer av vår ständige medarbetare Göran Gunér, som utöver att skriva i Kulturens Värld producerat ett stort antal filmer. De för mig mest minnesvärda är personligt hållna porträtt av framstående konstnärer. De här korta filmerna är producerade för Murmestare Embetet i Stockholm, vilket bland mycket annat gör att man får lära sig en del om hur man bygger med tegel, något som varit borta länge men som nu är tillbaka igen.

En av mina lärare frågade en gång: ”Varför tittar ni ner på gatan när ni går. Stanna i stället och se upp på husens fasader, så ska ni upptäcka en stad mer spännande än ni kunnat ana!” De här filmerna kommer än mer att sporra mig ge mig ut på upptäcksfärder för att uppleva stadens historia under tusen år och se sköna utsmyckningar i form av skulpterade skråpukar, sköna damer och mycket annat.

Sex filmer presenterar lika många epoker i stadens byggnadshistoria, och har man följt med noga, har man en rejäl grund för att känna igen de olika tidsåldrarna. Den sista och sjunde filmen heter Samtid och framtid och ger en god bild av hur staden växt långt utan för sina egna gränser, men framför allt hur den kommer att utvecklas under kommande decennier. Den utbyggda spårbundna trafiken kommer under lång tid att förändra livet för de flesta, som reser inom och utom staden. Ett hundra miljarder kommer att satsas på kommunikationer i den nära framtiden. En halv miljon flera invånare räknar man med år 2030 och därför planeras väldiga bostadsområden utöver de som redan byggts eller byggs: Hagastaden med nya Karolinska institutet och sjukhuset, Annedal, Hammarby sjöstad, Minneberg, Järvalyftet, Norra Djurgårdsstaden, Årstaviken med flera. Och hit räknas också de nya stationerna inne i city.Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 1, februari 2013 årgång 28