Midsommar i Lettland

Fruktbarhetsriter i lettisk midsommar

I eldens, eklövens och vattnets tecken firas midsommar stort över hela Lettland. Det sker med fruktbarhetsriter, som bara växer sig allt starkare, särskilt bland unga.
- Det vi gör här på Etnografiska Friluftsmuseet var totalförbjudet under sovjetstyret. Det var alldeles för lettiskt, säger Andris Kaposts. Nu tar man skadan igen. ”Ligo, ligo!”


Av Ewa Bigestans
Publicerad i Nr 2, maj 2013 årgång 28