En höjdpunkt i jugendAv Christian Ahlskog
Publicerad i Nr 3, september 2013 årgång 28