Sagobröderna Grimm

200 år med bröderna Grimm

Rödluvan, Törnrosa, Snövit, Askungen och Hans och Greta. Vi känner alla till de sagorna men varifrån? Jo, vi hittar dem hos bröderna Grimm, som i år firar 200 årsjubileum, och vi kan komma närmare de här gestalterna, om vi färdas utmed den 60 mil långa sagovägen mellan deras födelseort i södra Tyskland till Bremen i norr. Där kan man besöka platser som är förknippade med sagogestalterna.

Av Harald Möllerström
Publicerad i Nr 3, september 2013 årgång 28