Ett tjugoårigt dundrande kalas

Mecenaten Gustaf Werners generösa donationer till Göteborgs konstmuseum får en magnifik avslutning när hans privata konstsamling från Wernerska villan nu införlivas med museets samlingar och redovisas i en utställning.

Av Göran Gunér
Publicerad i Nr 3, september 2013 årgång 28