Storm P.

Egentligen skulle Robert Storm Petersen följa i sin fars spår och bli en välmående slaktare i Valby utanför Köpenhamn. Men det sägs att han inte klarade av att se dödsångesten i djurens ögon, och det är möjligen anledningen till att vi istället för en slaktare fick den gudabenådade bildkonstnär, vi känner som Storm P., skapare av den odödliga teckningen av fyra excentriska men glada trashankar och med texten: ”Du, Perikles – ka´ du sige mig – hvornaar smager en Tuborg bedst?” ”Hvergang!”Av Nils-Erik Ekstrand
Publicerad i Nr 3, september 2013 årgång 28