Rue Drouot - Ett mecka för filatelister

General Drouot anses som en av Napoleons mest framgångsrika krigare. Han fick som belöning en central gata i Paris uppkallad efter sig. Men rue Drouot står för något betydligt mer stillsamt än oron ute på slagfältet. Rue Drouot är Paris stora gata för affärer med frimärken. Här samlas några av världens främsta kännare, som ibland gör upp om mycket stora affärer.

Av Staffan Ringskog
Publicerad i Nr 3, september 2013 årgång 28