Dödarhultarn i Seoul

Med dödarhultarn från Seoul till Rättvik

”Hej, I am Hyung Jun Yong from South Korea”. Så började ett mejl jag fick från Seoul som-maren 2009. Avsändaren var en ung bilmekaniker som tyckte om att tälja i trä. Via nätet hade han något år tidigare kommit över en amerikansk bok: Scandinavian Wood Carving. I den fanns bilder på några av Axel Peterssons, Döderhultarns, uttrycksfulla träfigurer. Det blev kärlek vid första ögonkastet. Och via nätet lyckades Yong sedan snoka reda på att jag hade gjort en film om den säregne svenske skulptören, som levde 1867-1925. Den heter En nypa mull vad är vi mer? (26 minuter, 1992) och är filmad i Döderhultarns egna miljöer i Oskarshamn med omgivningar. Inte minst gjorde vi inspelningar i hans hemsocken Döderhult, den som givit honom hans galghumoristiskt träffande artistnamn.

Av Göran Gunér
Publicerad i Nr 4, november 2013 årgång 28