Sivans ost

Sveriges ostdrottning

Sivan har varit ”kunglig hovleverantör” i ostar, och de har forslats till huvudstaden av drottningens kurir. Förre industri- och kulturministern Leif Pagrotsky brukar titta in, när han befinner sig i trakterna. Legendariske Göteborgskrögaren Leif Mannerström, som brukar hämta ostar ur hennes sortiment då han ska representera Sverige utomlands, tvekar inte att kalla Sivan för landets ostdrottning.Av Harald Möllerström
Publicerad i Nr 4, november 2013 årgång 28