Tilman Riemenschneider

Mästerlig träsnidare

Tilman Riemenschneider (ca.1460-1531), en av den tyska sengotikens mest uppskattade skulptörer, var verksam i trakterna kring Würzburg i Bayern och samtida med exempelvis Albrecht Dürer, Lucas Cranach d ä och Hieronymus Bosch. Ändå verkar han även bland konstintresserade vara långtifrån lika välbekant som de sistnämnda. De stora museerna i London, New York, München eller Berlin inhyser bara enstaka verk av honom; merparten befinner sig fortfarande i hans hemtrakter, ofta i just de kyrkomiljöer för vilka de var avsedda.

Av Michael Ranta
Publicerad i Nr 4, november 2013 årgång 28