Den eviga vilan i egendesignad kista

Allt fler delar av samhället individualiseras nuförtiden. Inte ens döden står utanför denna utveckling. Bland annat får svenska Fonus numera många beställningar på personligt utformade likkistor, till exempel i den avlidnes favoritfotbollslags färger. Och i Ghana kan man sedan länge beställa kistor föreställande gigantiska colaflaskor, glassar, djur eller annat.

Av Joakin Rådström
Publicerad i Nr 1, februari 2014 årgång 29