Den tredje "baronessan von Blixen"

Efter att baron Bror von Blixen-Finecke separerat från sin danska hustru Karen i Kenya, gifte han om sig med den engelska damen Cockie Birkbeck 1928. När de efter bröllopsresan slog sig ner på en farm i dåvarande Tanganyika var de i stort sett utan tillgångar. Men sorglöst lyckliga.

Av Stig Holmqvist
Publicerad i Nr 1, februari 2014 årgång 29