Eric Nordevall, hjulångare på Vättern

För nästan 200 år sedan var hjulångarna en vanlig syn på våra vatten – för att plötsligt försvinna helt på bara några tiotals år. En enda finns fortfarande kvar: Eric Nordevall.

Experter rankar fyndet som ett riksintresse, och på 45 meters djup ligger vraket än idag välbevarat, trots att det är 158 år sedan hon gick till botten efter en mystisk grundstötning.


Av Lars-Gunnar Gustafsson
Publicerad i Nr 1, februari 2014 årgång 29