Skalstuguvägen

Historisk färd över fjällen


Fjällkedjan i fjärran har funnits längre än människan och de solbelysta fjällen lockar som ett löfte om äventyr, synliga redan i Östersund. Vägen västerut har alltid lockat jämtlänningarna och idag är E14 den snabbaste vägen mellan Östersund och Trondheim.

Men det finns en annan på många sätt intressantare nordligare sträckning, över fjället:

Skalstuguvägen, Karl Johansvägen eller Norgevägen. Att färdas på denna urgamla handelsväg är som en resa tillbaka i tiden. Foto Lars-Gunnar Gustafsson


Av Lars-Gunnar Gustafsson
Publicerad i Nr 2, maj 2014 årgång 29