Smittkoppor, skjörbjugg, kolera

Hårdhänta hygienmetoder under 40 dagar

Smittkoppor, skörbjugg, influensa och kolera. Allt lindrades och vissa patienter botades helt på Känsös karantänsanläggning i Göteborgs skärgård. Här vårdades sjuka sjömän med isolering, lyxtoa och hårdhänta hygienmetoder, medan skepp och last renades med ättika och klorgas. Foto Marianne Ovesen

Av Marianne Ovesen
Publicerad i Nr 2, maj 2014 årgång 29