Slaget om Blenheim Palace

Den historiska kartan över Europa hade kunnat se mycket annorlunda ut om det inte hade varit för slaget vid Blindheim den 13 augusti 1704. Striden stod i första hand mellan England och Frankrike även om det ägde rum i Bayern i södra Tyskland, och såväl tyskar och holländare som bayrare stred på varsin sida med fler än 50 000 soldater vardera.Av Kerstin Parker
Publicerad i Nr 2, maj 2014 årgång 29