Gränsen mellan civilisation och barbari

De romerska soldaterna spanade in över den regnvåta lövskogens förbryllande spel av ljus och skuggor. De stod på väktargången uppe i det tolv meter höga tornet i gränsmuren, som skärmade av det romerska riket från germanernas, barbarernas, områden, och de befann sig just norr om dagens Frankfurt, EU:s finansiella hjärta. De hade god sikt in över gränslandet, men vilka, som dolde sig bland träden, eller vad de förberedde, kunde man aldrig veta. Det kunde gott hända att någon av de halvvilda stammarna förberedde en ny plundringsräd in i de rika romerska gränstrakterna.

Av Nils-Erik Ekstrand
Publicerad i Nr 2, maj 2014 årgång 29