Kulturspegeln

AFFISCHER OCH KERAMIK

Göteborg: Han behöver definitivt ingen närmare presentation, för vem känner inte till Pablo Picasso (1881-1973), vars omkring 60 keramikföremål och ett tjugotal affischer kan beskådas på Röhsska hela sommaren? De flesta föremålen har lånats in från The Lake Collection of Picasso Ceramics, en privat samlare. Utställningen kompletteras med museets egna inlån från privata samlade i Sverige.

Mellan åren 1948 och 1971 jobbade Picasso med keramik i verkstaden Madoura i Valalauris i södra Frankrike. Och i samband med att hans keramiska verk ställdes ut skapade han affischer. Motiven på keramiken känns igen från hans målningar, till exempel de särpräglade ansiktena, djuren, tjurfäktningsscenerna och stillebenen.

”Picasso på ett fat” på Röhsska museet från 17 maj till 28 september 2014.

EN AV DEN TYSKA EXPRESSIONISMENS FRÄMSTA

Humlebæk: Emil Hansen (1867-1956) var en bondson, uppväxt på gränsen mellan Danmark och Tyskland, som till en början fick en ”riktig” hantverksutbildning till möbeltecknare och möbelsnickare. Han arbetade sedan i olika möbelfabriker i Tyskland, men deltog även i tecknar- och målarkurser och fick på 1890-talet ekonomiska möjligheter att ägna sig åt måleri på heltid. På hösten 1900 vistades han i Köpenhamn och skapade verk med motiv från hamnen och kanalerna.

1902 hände det mycket i Hansens liv: han gifte sig med den danska skådespelareleven Ada Vilstrup och ändrade sitt efternamn till Nolde efter byn, där han föddes. Paret vistades sedan omväxlande i Danmark och Tyskland för att 1926 flytta permanent till Seebüll. Han fick målningsförbud under nazisttiden, eftersom hans verk – och för den delen också många andra konstnärers – uppfattades som ”entartete Kunst”, urartad konst. Detta hindrade honom emellertid inte från att fortsätta med måleriet i lönndom 1938 till 1945 – men nu enbart med akvareller, som till skillnad från oljefärgen inte kunde avslöja honom genom någon lukt, och som han inte visade offentligt förrän efter krigsslutet.

På museet kan publiken nu ta del av inte mindre än 140 verk, både hans klassiska huvudproduktion och ett antal sällan skådade alster från museer och privata samlingar. Dessutom finns här teckningar och grafiska arbeten, som ännu inte har visats utanför Nolde-museet i Seebüll.

”Emil Nolde” på Louisiana från 4 juli till 19 oktober 2014.

ETT FORSKNINGSPROJEKT OCH TVÅ MUSEER

Göteborg: Det är ett faktum att historiemåleriet har påverkat generationers uppfattning av den svenska historien. Dramatiska händelser har inspirerat konstnärer genom alla tider till att skildra framstående äventyrare, hjältekungar, lojala undersåtar, soldater och ofta detaljrika krigsscener med tidstypisk rekvisita – inte sällan i kolossalformat. Detta historiemåleri medverkade till att legitimera nationalstaten och till att skapa en nationell identitet. Och dessa konstverk fortsätter faktiskt, direkt eller indirekt, att inverka på vår uppfattning om svenskhet, könsroller och ideal.

Under 1900-talets första decennium började denna typ av berättande att uppfattas som omodernt, och då tog andra medier över, exempelvis film, tecknade serier, nyhetsfotografi och i våra dagar tv- och datorspel. Fram till hösten visas för första gången i modern tid de mest kända historiemålningarna från 1800-talet och framåt tillsammans med exempel från senare tider.

Denna utställning är inte bara en vanlig utställning utan även ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt, som tillkommit genom ett samarbete mellan Göteborgs konstmuseum och Nationalmuseum i Stockholm. Man har också producerat en katalog, där forskare från olika discipliner och ur olika infallsvinklar kommer till tals.

”En målad historia. Svenskt historiemåleri under 1800-talet” på Göteborgs konstmuseum fram till 28 september.

EN VERKLIG MÅNGSYSSLARE

Lidingö: Den legendariske och kultförklarade amerikanske konstnären Man Ray (1890-1976) är nog mest känd som fotograf, men han hade många fler strängar på sin lyra: skulptur, teckning, måleri, objekt och experimentell film.

Hans konstnärliga karriär startade med måleri, men i samband med att han fotograferade sina motiv började han snabbt att utveckla en ypperlig teknik, som gjorde att han kunde försörja sig: först som porträttfotograf i New York och sedan som modefotograf i Paris, där han också undervisade i fotografi. Hit kom den begåvade och vackra Lee Miller från USA och blev både elev och modell för Man Ray, som dessutom blev blixtkär i henne. När hon försvann ur hans liv, skapade han ett konstverk av en metronom, där han fäste ett fotografi av Millers öga.

Under andra världskriget återvände han till USA för att slippa nazisternas härjningar, men återvände 1952 till Frankrike, där han arbetade livet ut.

De omkring 90 utställda verken avspeglar Man Rays mångfacetterade konstnärskap med avstamp i tre för honom betydande platser: New York, Paris och Hollywood.

”Man Ray: New York, Paris, Hollywood” på Millesgården fram till 8 juni.

KONSTHISTORIENS MEST SPESKTAKTULÄRA DRAMA

Charlottenlund: Många konstälskare känner till de dramatiska händelserna 1888, då vänskapen mellan Vincent van Gogh (1853-1890) och Paul Gauguin (1848-1903) upphörde abrupt, och den förre skar av sin vänstra örsnibb och hamnade på mentalsjukhus. De tidigare så såta vännerna sågs aldrig mera. van Gogh tog sitt liv två år senare och Gauguin försvann först till Paris och snart därefter till Tahiti, återvände till Frankrike för att efter några år åter bosätta sig i franska Polynesien, där han dog 1903, fattig, sjuk och nedbruten.

Dessa två målargiganter utvecklade från 1886 en varm vänskap, när de bägge bodde i Paris, men van Gogh längtade söderut och åkte i början av 1888 till Arles för att skapa det han kallade ”söderns ateljé”. I oktober samma år anlände Gauguin till Arles, uppmanad till resan av van Goghs bror Theo, som oroade sig för Vincents vacklande mentala hälsa. De två vännerna bodde tillsammans i det gula huset och arbetade tillsammans, medan de planerade vidare på ateljén. Deras personligheter var mycket olika, och de hade olika syn på konsten: van Gogh kallade deras osämja för en ”idémässig friktion”.

I sin största satsning någonsin kastar nu Ordrupgård nytt ljus på ett av konsthistoriens mest omtalade dramer genom att lyfta fram en tredje inblandad part: konstnärskollegan Emile Bernard (1868-1941), som visserligen också lär ha varit en hetsporre men ändå ha fungerat som en viktig katalysator vid de upprepade och upphetsade grälen mellan de två huvudaktörerna. Vid det blodiga dramat 1888 var han inte fysiskt närvarande, men av efterlämnade brev och verk från perioden framgår att han ändå var där mentalt. Han har också efter van Goghs död bidragit till att befästa mästarens namn dels genom en utställning och dels genom en brevutgåva.

”van Gogh, Gauguin, Bernard. Dramat i Arles” på Ordrupgaard fram till 22 juni 2014.

VARNING: INTE LÄMPLIG FÖR BARN!

Stockholm: Om mindre än ett år, i januari 2015, stänger Stadsmuseet för upprustning och renovering, så passa på att besöka detta års spännande utställning, som arrangeras på Stadsmuseet, där man kan upptäcka stadens farliga platser, få kunskap om synen på brottslingen över tid och även om vägen ur kriminalitet. Som en pendang härtill får man på Medeltidsmuseet kunskap om brott och straff, och om hur rättsväsendet har utvecklats i Stockholm från medeltiden och fram till idag och att sådant, som ansågs kriminellt i en tid, kan vara lagligt i en annan. Till exempel kan nämnas, att när Carl XVI Gustaf blev tårtad 2001, straffades förövaren med 100 dagsböter. Hade ett liknande missdåd ägt rum en annan tid, skulle domen kunnat bli dödsstraff.

Utställningarna handlar om brott och straff i Stockholm förr och nu, framför allt gatans brott. Staden har i alla tider förknippats med brottlighet, fara och spänning. Människor har varnats för att flytta till en stad, där missbruk, hemlöshet, prostitution och andra brott grasserar. Historia ställs mot nutid och förövare mot offer. Farliga platser visas – både sådana som lever i myter och sådana som är dagens verklighet, och som kan besökas på en vandring mellan de två museerna med karta över historiska och nutida brottsplatser i Gamla Stan.

Stadsmuseet har också inför utställningarna samarbetat med några organisationer, som tagit sig an frigivna fångar. Så här finns också berättelser av några nutida före detta kriminella, som avtjänat sina straff. De beskriver svårigheterna att återgå till ett ordnat liv efter åratal av brottslighet och fängelsevistelser.

Bildtext: Smuggelsprit lossas vid Stadsgården. Spritbeslaget gjordes av polis och tull vid Sandskär natten till den 10 mars 1930. Mer än 20 000 liter sprit beslagtogs vid detta tillfälle. Foto A. Malmström

OSANNOLIKA KLÄDSKULPTURER

Borås: Man tror nästan inte sina ögon, när man ser kläder skapade av snart sagt vilket material som helst: paraplyspröt, akrylplast, porslinsbelagt läder, snören, rep, kedjor, metallfolie mm, som veckats, flätats, lindats och formats till häpnadsväckande kreationer. Titta bara på bilden här intill, där Iris van Herpen (f. 1984) har låtit sig inspireras av röken från reningsverk, som på samma gång är både vacker och giftig, men möjlig att omvandla till ett vävt trådnät. Hon har vridit metalltrådarna och gjort dem otroligt mjuka och böjliga. Förmodligen är denna kreation – och även en del andra – inte särskilt lättburna, men för van Herpen är bärbarheten inte det primära, utan det konstnärliga uttrycket står i centrum.

Karriären för denna holländska har gått i raketfart sedan 2011, och hon har mottagit ett flertal utmärkelser. Hon har deltagit i ett 40-tal utställningar på museer, gallerier och butiker runt om i världen, och hennes skapelser är högt uppskattade av artister som Björk och Lady Gaga.

Och nu finns möjlighet att stifta närmare bekantskap med denna otroligt annorlunda konstnär, när Textilmuseet öppnar portarna igen i slutet av maj. Här visas van Herpens arbeten från 2008 till idag genom 24 klädedräkter ur nio kollektioner.

”Iris van Herpen” på Textilmuseet från 23 maj fram till 28 september.

FÖREMÅLSTÄT EGYPTENUTSTÄLLNING

Stockholm: Nu satsar Medelhavsmuseet stort på att vidga föreställningarna om Egyptens 7 000 åriga historia. I gamla utställningen fokuserade man mest på härskarna och deras lämningar, till exempel sarkofagerna och mumierna – de finns givetvis med även här – men nu lyfter man också fram de vanliga människornas liv genom att gestalta den miljö, som föremålen en gång var del av tillsammans med röster och tankar från de egyptier, som tillverkade föremålen och använde dem.

Många av de drygt 1 600 föremålen har inte varit utställda tidigare, och ihop med nygjorda filmer samt det senaste inom forskning och 3D-teknik får man helt nya bilder av landet. Den nya tekniken gör det möjligt att avspegla exempelvis människornas hälsa, livsöden och deras föreställningar om livet efter döden. Med hjälp av datortomografi, laserskanning och fotogrammetri har man kunnat dokumentera mumierna i sina kistor och därmed kunnat avslöja en mängd amuletter, som ligger dolda mellan linnelagren. Och dessa forskningsresultat kan besökaren själv ta del av genom att klicka på ett digitalt tryckkänsligt bord.

”Egypten” på Medelhavsmuseet tills vidare.

ETT TITTHÅL IN I ÅR 1361

Stockholm: Den danske kungen Valdemar Atterdag var expansionsbenägen och ville lägga mer och mer land under sig. Det räckte inte med erövringen av Skåne och Halland 1361, utan han fortsatte norrut och besatte Öland och Gotland, och 1 800 gotländska bönder fick sätta livet till i en brutal strid mot danska soldater vid ringmuren i Visby. De omkomna – även en del danskar – begravdes i massgravar, som grävdes ut av arkeologer i början av 1900-talet.

De unika fynden har visats tidigare, men tack vare ny teknik kan man idag få mycket mera detaljerade uppgifter om vart och ett. Till exempel går det att fastställa huruvida ett kranium tillhört en gotlänning eller en dansk. På bilden härintill har man kunnat konstatera att det rör sig om en 30-35-årig gotlänning, som är relativt kraftigt bygd. Han har fått ett ytligt hugg mot bakhuvudet av ett svärd eller en yxa. På högra sidan av skallen finns fyra fyrkantiga hål, som är spår efter en spikklubba. Hans tänder är nerslitna, och i överkäken finns spår av en kronisk inflammation, troligen kariesangrepp.

Slaget om Gotland är en känd historisk händelse, men trots detta är de inblandades olika roller och själva händelseförloppet fortfarande inte helt klarlagt. Utställningen ger prov på olika tolkningar.

”Massakern vid muren – slaget om Gotland 1361”på Historiska museet tills vidare.

HÄR SER MAN BÅDE UTÅT OCH INÅT

Västerås: Det är alltid spännande att titta på sin omvärld antingen genom ett fönster eller från en utsiktsplats, och i konsten finns många sorters utblickar.

Hela resten av året visar museet verk ur sina samlingar, som på olika sätt blickar utåt – men även inåt. Här finns klassiska landskap och vyer från skiftande epoker, men också abstraherande bilder, som ger en känsla av att man upptäckt en annan värld. I det nyligen inköpta videoverket av Ulf Lundin (f. 1965) kan man på distans följa arbetet i en kontorsbyggnad under dygnets och årstidens mörka timmar.

”Utsikt – insikt: perspektiv på samlingen” på Västerås konstmuseum året ut.

UNIK HYLLNING TILL EN IDOL

Nybro: Hans ursprungliga namn är Gunnar Schäfer, men numera kallar han sig James Bond och har skapat en personlig, spektakulär hommage till den fiktiva engelske agenten 007, genom att öppna världens första James Bond-museum. Här finns också ett James Bond café, en James Bondbutik och en James Bond-toalett, vars golvmosaik innehåller en Bond-silhuett.

Nyöppnat ”James Bond 007 museum” tills vidare.

EN HÄNDELSE SOM SER UT SOM EN TANKE

Helsingborg: Hon är en av världens mest älskade barnboksförfattare och fick nyligen motta det prestigefyllda Almapriset, som instiftats till minne av Astrid Lindgren.

Barbro Lindgren (f. 1937) har sedan debuten 1965 skrivit ett hundratal böcker – inte enbart barnböcker. Hennes författarskap omfattar prosa, poesi, dramatik och vistexter och inte sällan har hon själv gjort illustrationer.

Hela sommaren kan man gå in i Barbro Lindgrens universum: museets utställningshall har förvandlats till en Barbro Lindgrensk värld bland annat genom en lekfull scenografi av Tor Svae.

”Loranga! Loranga!” på Dunkers kulturhus fram till 7 september 2014.

EN SKICKLIG ELEV TILL REMBRANDT

Leiden: 1600-talsmålaren Gerrit Dou (1613-1675) gick i lära hos Rembrandt. Framgångarna lät inte vänta på sig, och hans verk prisades redan under hans livstid av många kungligheter, till exempel vår svenska drottning Kristina.

I New York finns en privat samling med världsberömda holländska målningar från Guldåldern: The Leiden Collection. Bland dem 14 målningar av Gerrit Dou, som utgör kärnan i samlingen. Dessa verk finns nu att beskåda på museet tillsammans med fem liknande målningar från samma samlare: två skapade inom Dous krets, två gjorda av en elev och en mycket sällsynt tavla av Dous mest begåvade elev: Frans van Mieris. Utställningen med Dous verk är en sorts återvändo till platsen, där de tillkom, närmare bestämt i Galgewaters verkstad, cirka 500 meter från museet.

”Gerrit Dou” på Museum de Lakenhal fram till 31 augusti 2014.

DESIGN + MODE = SANT

Helsingfors: 16 inbjudna konstnärer och formgivare har getts fria händer att skapa verk för sommarens utställning. De har själva fått välja formen för samarbete: ensamma, parvis eller i större grupper. Några av konstnärerna använder sig av material och produktionsprocesser levererade av Marimekko, andra letar rätt på inspirationskällor, som förenar produktdesigner och bildkonstnärer.

Alla har skapat ett nytt verk för utställningen, särskilt kreerat med tanke på Kiasmas lokaler.

”Together” på Kiasma fram till 7 september 2014.

BLING BLING

Moskva: Men inte vilket bling bling som helst utan drygt 300 exklusiva indiska smycken från 1500-talet och framåt har museet lånat in från mer än 30 museer, institutioner och privata samlingar över hela världen för att för första gången visa skönheten i den indiska hantverksskickligheten, de storslagna ädelstenarna och den estetiska förfiningen av indisk smak.

Denna utställning har tillkommit för att fira 500 års enastående design och yrkesskicklighet: en gobeläng av sagor, berättelser om kunglig rivalitet och intriger – allt berättat mot bakgrund av färgrika tyger och dofterna och ljuden från indiska basarer.

”Indien: Juveler som förtrollade världen” på Statens museer i Kreml fram till 27 juli 2014.

FÖR FÅGELENTUSIASSTER

Norfolk: Människor har genom alla tider blivit påverkade av fåglar, som framkallat och framkallar en mängd känslor från vördnad till fruktan och från glädje till grymhet. Med lån från lokala och nationella samlingar kommer den nu aktuella utställningen att omfatta 220 verk av betydande konstnärer och illustratörer ur flera synvinklar: historiska och samtida, naturhistoriska, arkeologiska, modemässigt och socialhistoriskt.

Utställningen är uppdelad i sex avdelningar. Var och en lyfter fram olika perspektiv på fåglar, betydelsen av dem och relationen till dem. Man har också sett till att kombinera de olika arterna med uppstoppade fåglar, så att vart man än vänder sig i salarna omges man av fåglar.

Besökaren välkomnas med frågor såsom ”vad är en fågel?”, ”vad betyder fåglar för oss?” och ”hur har vi studerat dem, porträtterat dem, skyddat dem eller utsatt dem för fara?” De följande avdelningarna tar upp rovfåglar och byten, och under utställningens gång kommer det att finnas en länk till The Hawk and Owl Trust’s kamera, där man kan följa häckningen i pilgrimsfalkens bo på kyrktornet i Norwich.

Därefter är temat fåglar och landskap med bland annat hägern här på grunt vatten i Themsen. Detta konstverk visas för första gången för publik, och trots den översinnligt vackra bilden utgör den ett viktigt och vasst inlägg i miljödebatten: hägern hittar nämligen ingen föda, alla fiskar är borta i det förorenade vattnet.

Sedan följer avdelningen med flyttfåglarna och havsfåglarna följt av exotiska fåglar. Slutligen, i sista avdelningen, syftar man till att illustrera hur sångfåglar och deras likar har symboliserat den odödliga själen, eller som förebud för årstiden, budbärare från himlen eller som magiska väsen som flyttar sig mellan olika världar.

”The Wonder of Birds” på Norwich Castle Museum & Art Gallery från 24 maj fram till 14 september 2014.

LANDSKAPSPÄRLOR

New York: På två betydande konstinstitutioner beslöt man sig för att sammanföra några av konsthistoriens giganter från åren 1760 till 1840 i en gemensam utställning under rubriken ”Romantiska landskap från Storbritannien och Tyskland”.

Det, som The Courtland Gallery i London och The Morgan Library and Museum i New York har åstadkommit i form av 26 betydande teckningar, akvareller och oljor skapade av sina respektive mästare på landskapsmålningar, är överväldigande. Amerikanerna bidrar till exempel med ett antal tyska teckningar och britterna med framför allt engelska verk, vilket gör det möjligt att upptäcka såväl likheter som olikheter mellan dessa två olika skolor.

”A Dialogue with Nature: Romantic Landscapes from Britain and Germany” på The Morgan Library and Museum från 30 maj fram till 7 september 2014.

NYHET PÅ SOFIERO

Helsingborg: Under sommaren 2014 får allmänheten för första gången tillträde till och kan besöka de tidigare privata salongerna på Sofiero slott, där en fotoutställning försöker ge svar på varför vi fascineras av kungligheter. Utställningen har tillkommit i samarbete med 125-års jubilerande Svensk Damtidning, som bidragit med bilder ur sitt enorma arkiv från olika tider.

Andra nyheter är att man i år kan företa en resa genom citrusväxternas värld och tillbaka i tiden, en värld skapad av Birgit Andersson från Citron & Timjan. Och norra delen av kronprinsessan Margaretas blomstergata återskapas efter kronprinsessans egna ritningar från 1910.
”Kungligheter genom medielinsen – En utställning om fascination” på Sofiero slott från 6 juni till 14 september.
Av Else Kjöller
Publicerad i Nr 2, maj 2014 årgång 29