Världens största slum

Världens största slum finns i Mumbai? Mer än två tredjedelar av stadens befolkning bor i kåkstäder, många utan el, vatten och avlopp. Trångt mellan husen, små, dåligt isolerade bostäder, leriga gränder. Många avråder från besök här, men i gott sällskap av en taxichaufför med god lokalkännedom och goda vänner här är det en positiv och glad upplevelse att dagtid vandra omkring i de indiska ”undre världarna”.

Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 3, september 2014 årgång 29