Lars Rudolfsson

"Den, som inte kan förställa sig, kan inte leva"Rubrikens citat av drottning Kristina rymmer mycket av teaterns hemlighet och passion. En av svensk teaters mest passionerade personligheter - om än av den lågmälda sorten - är Lars Rudolfsson, regissör och chef för Orionteatern.

Av Barbro Larson
Publicerad i Nr 3, september 2014 årgång 29