Armenien

Landet där Noak landade

Efter syndafloden strandade, enligt Bibeln, Noa med sin ark på armeniernas högt älskade berg Ararat. Kanske det var därför Armenien som den första nationen i världen antog kristendomen redan år 301. Klosterkyrkor i vild natur berättar om landet som är, har varit och ska bli.

Av Ewa Bigestans
Publicerad i Nr 3, september 2014 årgång 29