Karnevalen i Rio de Janeiro

En lek med roller, stilar, färger och former

Varje år, runt februari-mars, exploderar brasilianska städer i enorma folkfester som kommit att bli kända som karnevaler. Även om den historiska kopplingen till fastan och dess ”farväl till köttet” är välkänd, kännetecknas dagens brasilianska karnevaler också av en fantastisk lek med roller och tillåtande attityder.

Av Joakin Rådström
Publicerad i Nr 3, september 2014 årgång 29