Slöjd - ett bålverk mot dagdriveri och synd

Otto Salomon ägnade sitt liv åt slöjden. Det var den, som skulle rädda mänskligheten, och det var den, som gav honom kultstatus bland det sena artonhundratalets folkskollärare. Men själv var han nog inte någon särskilt skicklig slöjdare.

Av Helene Lumholdt
Publicerad i Nr 4, november 2014 årgång 29