Konstverk av fiskskinn

Garvade fiskskinn kan bli vackra konstverk i händerna på en skicklig garvare som konstnären Lotta Rahme i Sigtuna. Hon har under årens lopp blivit landets största auktoritet på skinngarvning och för vidare tekniker från urfolk som ainu, indianer, inuiter och samer.

Av Lars-Gunnar Gustafsson
Publicerad i Nr 4, november 2014 årgång 29