Skyar av körsbärsblom

När körsbärsträdens första knoppar spricker släpper de annars strikta japanerna loss. Under trädens rosafluffiga blomskyar bryts hierarkier upp, medan berusningen tilltar. Enligt traditionen minner blommans korta och vackra levnadstid om livet självt. Men också om döden. Förr representerade varje fallet kronblad en död soldat.

Av Marianne Ovesen
Publicerad i Nr 4, november 2014 årgång 29