Flykt och ständig exil för Felix Nussbaum

Den tyske konstnären Felix Nussbaum (1904-1944) mördades för sjuttio år sedan i Auschwitz. Men han lever vidare genom sina bilder på väggarna i Felix Nussbaum-Haus, en museibyggnad i hemstaden Osnabrück, designad av stjärnarkitekten Daniel Libeskind.

Av Christian Ahlskog
Publicerad i Nr 4, november 2014 årgång 29