Kommissarie Morse och Oxford

I två tidigare nummer har Kerstin Parker skrivit om Blenheim Palace och om Oxford. Här kommer Michael Ranta med en berättelse om dessa platser – men ur ett helt annat perspektiv. Oxford har nämligen varit verksamhetsort för en rad litterära celebriteter som J. R. R. Tolkien med Sagan om ringen, Lewis Carroll med Alice i underlandet – och Colin Dexter, mest känd för sina böcker om kommissarie Morse, som huvudsakligen utspelar sig just här.

Av Michael Ranta
Publicerad i Nr 4, november 2014 årgång 29