Geishornas stad

Geisha - ett högstatusyrke

Tempel och helgedomar, kejsarpalats och zenträdgårdar, geishor och kimonor. Kyoto är en kulturhistorisk dröm. Här finns ett tempel bakom varje husknut. Stadens gamla stadsdel är som i en film. Men det är inte kulisser. Allt är på riktigt.

Av Marianne Ovesen
Publicerad i Nr 1, februari 2015 årgång 30