Människoätande lejon

Människoätare i Tsavo

Under åren kring 1900 arbetade man för fullt på att öppna Östafrikas inre för den engelska kolonialmaktens behov av transporter av gods, människor och i synnerhet militär och polis med hjälp av en järnväg, legendariska Mombasa-Uganda Railway genom Kenya. Många svårigheter och problem uppstod, men de största av alla var de människoätande lejonen.


Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 1, februari 2015 årgång 30