Stölden av Balders Hage

Vid en hastig blick var tavlan oansenlig. Jag hade redan gått förbi den, då det plötsligt slog mig – motivet! Visst kände jag igen motivet!

När jag gick tillbaka, blev jag helt övertygad om vad jag såg. Nog var det märkligt, att här på väggen i ett litet antikvariat i Berlin få se ett motiv, som jag själv bara ett par månader tidigare stått och fotograferat. Från nästan exakt samma punkt i landskapet.Av Stig Holmqvist
Publicerad i Nr 1, februari 2015 årgång 30