Ett land för upptäcktsresande

Bulgarien utgör, tillsammans med Rumänien, sedan 2007 ett av EU:s två senaste nytillskott. Ofta omnämns denna republik i Europas yttersta utkanter som en av EU:s mest problemtyngda medlemmar, präglad av fattigdom, en omfattande korruption m.m. – när nu landet överhuvudtaget nämns. Samtidigt är Bulgarien tveklöst ett av Europas kulturhistoriskt rikaste och mest fascinerande länder med en historia, som sträcker sig avsevärt längre tillbaka än till det romerska riket. För kulturintresserade besökare bjuds här på åtskilliga överraskningar som thrakiska och romerska fornlämningar, överdådigt utsmyckade kloster och kyrkor, sagolika naturlandskap och inte minst vänliga invånare.

Av Michael Ranta
Publicerad i Nr 1, februari 2015 årgång 30