Hälsningar från forntiden

Hällkonst i Sameland

Få konstnärliga uttryck väcker så stark vördnad som när konst och natur har blivit en oupplöslig enhet. Redan för 9 000 år sedan skapades unika platser i Sápmi berättelser och bilder på släta klippor. Men nu står gruvbolag på kö för att borra efter mineraler. Hur ska det gå för hällkonsten?

Av Ewa Bigestans
Publicerad i Nr 1, februari 2015 årgång 30