Haiku på svenska

Världens kortaste och populäraste versmått

Haiku är världens i särklass mest spridda versform – miljoner och åter miljoner japaner är sedan hundratals år fångna i att formulera dessa minidikter med exakt 17 stavelser, och ävenledes miljoner entusiaster i USA filar på att fullända sina små alster. ”Flugan” har spritt sig till England, Frankrike, Tyskland och många andra länder. Det anordnas tävlingar, eller skall man hellre säga mästerskap, i den ädla konsten att formulera sig kort, sensuellt och med ett slående budskap eller en stillsam fundering.

Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 1, februari 2015 årgång 30