Kulturspegeln

UT UR GÖMMORNA

Malmö: Förra året var det 100 år sedan man i Malmö kunde se en stor konst- och industriutställning, Den Baltiska Utställningen, som lyfte fram det bästa inom konst och konsthantverk samt tekniska och industriella innovationer från de deltagande staterna Tyskland, Ryssland, Sverige och Danmark. Men endast några månader efter öppnandet utbröt första världskriget, där två av de deltagande nationerna var i krig med varandra. Och i det kaos, som uppstod, blev den ryska konsten kvar i Malmö. Det ansågs alltför riskabelt att återbörda den i det rådande läget.

Sedan dess har en av de största samlingarna utanför Ryssland av rysk sekelskifteskonst förvarats i museets magasin och utgör basen i konstmuseets stora samling av dåtidens sekelskiftesmåleri, där det gamla och det nya bryts mot varandra: naturromantik och symbolism växlar till kubism och expressionism och i tidens anda även till jugend.

Samtidigt som denna hundraåriga utställning går av stapeln passar man på att visa en mängd svenskt måleri från epoken. Däremot saknas av naturliga skäl alla de tyska verken, som utgjorde ett dominerande inslag i originalutställningen, men som återbördades till Tyskland i samband med krigsutbrottet.

Det verkar ha funnits en symbios mellan det ryska och det svenska måleriet – och det är inte så konstigt i och med att många av dåtidens konstnärer samlades i Paris och lärde känna varandra. Ryska baletten skördade enorma framgångar i Paris och även den medverkade till att skapa en uppenbar europeisk kulturgemenskap, där svenska och ryska konstnärer umgicks i samma kretsar, påverkades av samma trender och målade praktiskt taget samma Parismotiv.

”Baltiska speglingar” på Malmö Konstmuseum fram till 19 april 2015.

TUSEN ÅR AV JUDISKT LIV

Warszawa: I ett helt nytt museum i en arkitektoniskt djärv och utmanande byggnad, ritad av den finska arkitektbyrån Lahdelma & Mahlamäki, har man återskapat det historiska minnet av judarnas tusen år i Polen, från medeltiden till idag. Museet har byggts på en symbolisk plats i en stadsdel, som före kriget till stor del beboddes av judar, och som under den tyska ockupationen förvandlades till ett ghetto.

Det första, som möter besökaren, är en konstinstallation med utgångspunkt i en legend om judarnas ankomst till Polen. Sedan fortsätter utställningen med en exposé över deras tusenåriga historia, som under flera århundraden präglades av ett ständigt flöde av judar på flykt från förföljelser i Västeuropa, men trots detta av religiös tolerans.

På 1800-talet förändrades samhället radikalt genom strävanden för ökad assimilering och förnyelse av judendomen. Omkring 10 procent av befolkningen, cirka 3,3 miljoner, var judar, och i många städer var den judiska andelen 30-40 procent och utgjorde en viktig del av samhället, när Polen återfick sin självständighet 1918. Givetvis ändras detta på det mest brutala sättet genom den nazityska ockupationen, och efter Förintelsen återstod knappt 300 000 judar i Polen, varav många så småningom emigrerade. Och efter kommunistpartiets antisemitiska kampanj 1967-69 stannade bara några tusen kvar. Idag uppgår antalet till cirka 10 000.

Utställningen består av åtta avdelningar, och med hjälp av historiska föremål, bilder, interaktiva installationer, rekonstruktioner och modeller, videoprojektioner, ljud och texter berättas om de polska judarnas kultur och historia. Man har även lagt in röster från vardagslivet i varje tidsepok från många olika personer: köpmän, lärda människor och konstnärer, rabbiner, husmödrar, politiker, historiska krönikörer och revolutionärer. Man strävar efter att ge en adekvat och balanserad bild av historien i syfte att främja dialog och förståelse mellan kulturerna.

Ny permanent utställning på ”Polin”.

KLÄDER SOM STATUSMARKERING UNDER 150 ÅR

London: Man börjar på 1800-talet och visar hur dräktreformister aktivt arbetade för en mer funktionell garderob för den moderna yrkeskvinnan, fortsätter med det sportiga 1910-talet för att sedan visa kreationer från 20-talet och framåt till nutida skapelser för att slutligen landa i hur dagens inflytelserika yrkeskvinnor använt sina kläder för att definiera sig själva och sin position i samhället.

Hela den omfattande utställningen med mängder av objekt, detaljer och väggtexter visar modets strömningar under de senaste 150 åren och speglar kvinnans förändrade ställning i samhället. Här finns ett porträttgalleri med historiska kvinnor, som gjort intryck, och även 25 nutida inflytelserika kvinnor, verksamma inom politik och näringsliv, som alla valt ut sina älsklingsplagg, till exempel Angela Merkel och Hillary Rodham Clinton.

”Women fashion power” på Designmuseum fram till 26 april 2015.

”SOMLIGA GÅR I TRASIGA SKOR”

Uppsala: Men den visan av Cornelis Vreeswijk är inte adekvat i den nu aktuella utställningen i Uppsala. Tvärtom. För här har man dukat upp en skoparad, som inte bara utgår från mode och funktion utan utifrån identitet och tillhörighet. Vissa skor berättar utan omsvep, vad de har använts till, men hos andra måste man leta efter spår och fundera över, vad de betytt för sina ägare.

Här finns skor från förr liksom helt nya: barnskor, herrskor, damskor, sportskor, högklackat och lågklackat. Man har valt att lyfta fram 17 olika perspektiv och ännu flera skor, och man ställer sig frågan: Vad kan de berätta?

”Shoe Stories. Berättelser om, skor” på Upplandsmuseet fram till 20 september 2015.

PERFEKT OMGIVNING FÖR ÖVERNATURLIGA FENOMEN

Stockholm: Trots en rad uppfinningar kring sekelskiftet 1800-1900 som till exempel kameran, fonografen, telefonen och röntgenapparaten, som gjorde det möjligt att se och förstå en mängd saker, som hittills hade varit dolda, så blomstrade läran om det ockulta.

Och var någonstans är det mera adekvat än på Hallwylska museet – detta praktfulla privatpalats byggd 1893-98 – att lyfta fram möbler, böcker, konstverk och andra föremål med anknytning till sådana vidskepliga fenomen som tankeöverföring, seanser, vampyrer, varulvar och häxor. Wilhelmina von Halllwyl själv var måttligt road av ockultism, så utställningen visar endast en del av museets egna samlingar. Tyngdpunkten ligger framför allt på inlånade föremål.

”Skräck och skrock” på Hallwylska museet fram till 1 mars 2015.

TALA OM SELFIES!

Humlebæk: Hon blev den första kvinnan i konsthistorien, som målade nakna självporträtt i helfigur, och hennes sätt att leva stack verkligen ut i samtiden. Paula Modersohn-Becker (1876-1907) iscensätter sig själv genom självporträtt efter självporträtt i olika återgivningar, och hennes tavlor och teckningar avspeglar ett okonventionellt närmande till motiven och deras alldeles egna, råa estetik.

Denna vår finns det rikligt med möjligheter att lära känna denna för många okända konstnär, när Louisiana bjuder på en stor utställning med drygt 100 målningar och 40 teckningar, som skapats unders hennes korta, men intensiva 31-åriga liv i Tyskland och Paris. Den dåvarande chefen för konsthallen i Bremen insåg hennes storhet och medverkade till att hennes verk efter hennes död blev kända, och 1927 öppnade Paula Modersohn-Becker-museet i Bremen – det första enpersoners-museum i världen för en kvinnlig konstnär.

”Paula Modersohn-Becker” på Louisiana fram till 6 april 2015.

OMTUMLANDE TIDSRESOR

Stockholm: För 20 år sedan under vattenfestivalen i Stockholm sommaren 1994 skrev 20 000 personer ett brev till sig själva i framtiden. Dessa brev har förvarats i Postmuseets magasin, och under förra våren och sommaren har man lagt ned ett enormt arbete för att hitta avsändarnas aktuella postadresser för att kunna skicka tillbaka breven. Vad upptog brevskrivarnas tankar? Hur var det då? Hur blev det med drömmarna om framtiden?

På Postmuseum visas ett urval av breven och brevskrivare berättar sin historia om brevet till sig själv. Välkommen till 1994 och läs ett urval av breven och ta del av brevskrivarnas reflektioner och tankar om hur livet faktiskt blev tjugo år senare.

”Brev som berör” på Postmuseum fram till augusti 2015.

KÄRT ÅTERSEENDE

Stockholm: Århundradets Grand Old Lady, Louise Bourgeois (1911-2010), har haft ett flertal utställningar i Sverige på gallerier och museer från den första på Galleri Bohman 1997 via Malmö Konsthall till Kulturhuset i Stockholm och Akvarellmuseet i Skärhamn 2002. Kulturens Värld har genom åren uppmärksammat denna otroligt produktiva konstnärinna, som arbetade ända fram till sin död vid 99 års ålder.

Och nu är det dags igen med en retrospektiv, som innehåller verk från 1938, då hon lämnade Frankrike och flyttade till New York, fram till hennes död. Utställningen speglar konstnärinnans enorma tekniska spännvid inom skulptur och akvarell. Under hela sitt långa liv har Bourgeois gått sin egen väg, oberoende av omgivning och rådande trender.

”Louise Bourgeois. I’ve been to hell and back” på Moderna museet från 14 februari till 17 maj 2015.

VÄRLDSUTSTÄLLNING I VÄRMLAND

Karlstad: Efter 125 års verksamhet har National Geographic definitivt etablerat sig som världens främsta fototidskrift – inte enbart på grund av lysande fotografers magnifika bilder utan också på grund av ett miljömedvetande och ett djupgående engagemang för såväl natur och kultur som människor. Det främsta syftet är att skildra vår gemensamma historia och bidra till ökad kulturell förståelse, som leder till en känsla av samhörighet med människor i delar av världen, som är både svårtillgängliga och okända för oss i Sverige.

Som enda museum i Sverige visar nu Värmlands Museum över 100 bilder från National Geographics historia, från den första upplagan 1888 och fram till idag. I utställningen, där de flesta av bilderna av både natur, människor och kulturer aldrig tidigare visats i Sverige, finns några av världens bästa fotografer representerade, bland andra svenske Matias Klum.

”National Geographic 125 år” på Värmlands Museum fram till 17 maj 2015.

NÄRSTUDIE AV KORVEN

Bålsta: Han är känd för att driva med det mesta genom sina skulpturer och installationer av allt från uppskattade och älskade svenska företeelser som dalahästar, falukorv, folkdans och till röda stugor – hela tiden med en intelligent och humoristisk blick.

Och denna vår slår Peter Johansson (född 1964) till på nytt. När han i slutet av 1980-talet hade sina första utställningar fanns grunden till den passion för korv, som skulle genomsyra hans fortsatta skapande. Nu finns det möjlighet att studera hans fotografier, objekt, hugskott och skisser på nära håll – alla med korven i fokus.

”Sausageparty” på Åbergs museum fram till 29 mars 2015.

GRÄNSÖVERSKRIDANDE KONST

Stockholm: Hon var ett fenomen, den excentriska modeskaparen Elsa Schiaparelli (1890-1973), som trots en känslomässigt torftig och ensam barndom i ett enormt palats i Rom lyckades skapa gränsöverskridande kollektioner, som på 1930-talet bars av berömda kvinnor både skådespelare och kungligheter, till exempel Greta Garbo, Katharine Hepburn, Mae West och Wallis Simpson.

Schiaparelli var inte bara en otroligt nydanande klädeskapare utan var mycket intresserad av modern konst. Hon samarbetade med dåtidens surrealister, Jean Cocteau, Albert Giacometti och inte minst Salvador Dalì, och från hennes modehus på Place Vendome flödade den ena nymodigheten efter den andra.

Under våren har hennes ateljé tillfälligt flyttats från Paris till Kulturhuset Stadsteatern. Och hennes kreationer kompletteras med några av vår tids gränsöverskridande modeskapare, bland andra Ann-Sofie Back, Martin Margiela, Sandra Backlund, som möter den tysk-franske målaren och fotografen Hans Bellmer (1902-1975), mest känd för att på 1930-talet ha styckat dockor och av delarna skapa nya osannolika kroppar.

”Asylum – när mode och konst flirtar med varandra” på Kulturhuset Stadsteatern fram till 24 maj 2015.

STAR TREK OCH CYBERSPACE

Köpenhamn: Inte går det att pricka in födelseåret, för ingen vet. Lutz Bacher ställer nämligen ut under pseudonym, och ingen vet vad hen egentligen heter. ”Hen” därför att vi faktiskt inte vet huruvida namnet döljer en hon eller en han? Men museet har beslutat sig för en hon.

I vilket fall som helst startade hennes karriär på 1970-talet, och den nu aktuella utställningen har samband med tv-serien Star Trek. Det universum av outsiders och en alternativ samhällsordning, som sågs som en kritisk kommentar till varierande konflikter kring ras, kön och krig, har visats sig vara ett seglivat populärkulturellt fenomen, som i årtionden har triggat en längtan till det okända och fantastiska.

Under våren kan man möta karaktärerna från Star Trek i form av manshöga pappfigurer, en installation av färgade plexiglasplattor, lysande blå videoprojektioner och inramade porträtt av berömda vetenskapspersoner – allt skapat speciellt för x-rummet på museet.

”Into the Dimensional Corridor” på Statens Museum for Kunst fram till 6 april 2015.

POLIS, POLIS ….

Stockholm: I slutet av 1930 talet ändrades polisens arbetsmetoder radikalt, i och med att det införskaffades toppmoderna radiobilar med polisradio. Slut var det på de långa arbetsdagarna till fots, vilket varit standard i över 100 år. Många medborgare beklagade utvecklingen och saknade den personliga kontakten med patrullerande poliser och gör så än idag, men för poliserna, som numera gör mer än en tredjedel av sitt arbete från bilen, är det givetvis ett fall framåt.

I utställningen finns bland annat polisens imponerande Packard från 1939, som kallades Svarta Maja. Dessutom finns flera interaktiva inslag, där man kan följa med på en fartfylld utryckning i en modern polisbil.

”Utryckning! Radiopolisen från fot till fart” på Polismuseet tills vidare.

DUBBELT FÖRTRYCKT

Stockholm: Han är en av Israels mest framgångsrika konstnärer, men bär ständigt på en känsla av att ha växt upp i periferin och under ett dubbelt förtryckt som sefardisk, homosexuell jude, ett faktum som än idag präglar hans konst.

Adi Nes (född 1966) hämtar inspiration från scener ur konsthistorien, berättelser ur Bibeln och från sina egna erfarenheter från sin uppväxt och tiden i israeliska armén. Han skapar lager på lager av både historia, religion, sexualitet och den komplexa politiska situationen i Israel för att på så sätt beröra olika aspekter av livet. Det centrala temat är manlig identitet, som är nära relaterad till politiska och religiösa frågor.

Fastän Nes från början utbildade sig till målare blev fotografi hans medium för att förmedla såväl en egen världsbild som ett sätt att utforska maskulinitet och israelisk identitet. Berättelser ur Gamla Testamentet i serien Biblical Stories placerar han i ett nytt samtida sammanhang, och i en av hans serier, Boys, baserad på grekisk mytologi, återvänder han till sin barndom och undersöker hur maskulinitet och intimitet formas.

”Adi Nes. Narratives” på Fotografiska fram till 8 mars 2015.

KRIGSPLATSER PÅ FOTOGRAFI

London: Kurt Vonnegut (1922-2007), som 1969 gav ut klassikern Slakthus 5, tjänstgjorde som infanterist i andra världskriget. Han tillfångatogs av tyskarna och sattes att arbeta i ett kylrum under jord i Dresden. När staden förstördes av de allierades bomber 1945, blev detta upptakten till Vonneguts kraftfulla protester mot det militära vanvettet – inte bara på den tyska sidan – genom att han i romanform återgav sina upplevelser av andra världskriget med både impressionistisk realism, fantasiflykt, svart komik och filosofiska reflexioner.

I vårens utställning sätter man krigsplatser runt om i världen i perspektiv genom att låta dem flyga fram och tillbaka genom en tunnel av tid. Fotografier av dessa platser visas i olika tidsintervaller: strax efter att en bomb detonerat i ett Talibanläger, förflyttar man sig till ett slagfält i Gulfkriget. Och sedan till Nagasaki, där klockorna i flera år stannade på två minuter över elva den 9 augusti 1945 – medan alla andra klockor i världen fortsatte att ticka på precis som vanligt.

”Conflict, Time, Photography” på Tate Modern till och med 15 mars 2015.


Av Else Kjöller
Publicerad i Nr 1, februari 2015 årgång 30