Prenumeration

Kulturens Värld utkommer med fyra nummer per år. Om du inte känner till vår tidning kan du göra en provprenumeration med två nummer för 135 kronor. Alternativet är att teckna en helårsprenumeration för 320 kronor. (För utlandsprenumeranter tillkommer gällande utlandsporto.)

Allt som har med prenumeration att göra handhas av Titeldata.AB i Stockholm, www.kulturensvarld.prenservi... eller ring 0770-457 179. Du kan enklast nå dem genom formulären på följande länkar.

Formulär för anmälan

Formulär för adressändring

Formulär för övriga frågor

Adressen är

Titeldata AB
Box 12546
102 29 STOCKHOLM

E-post: kundtjanst@titeldata.se

Telefon: 0770-457 179