Innehåll (Nr 1 1987)

Längtans uppfyllelse, skymt i skrattspegel
Ernst Norlind och narrens bjällror, Adrup KA
Ruben Rausing och flickan i lådan, Heddelin Bertil
Astrid Lindgren och dockorna, Schrewelius I./Oddner G.
Svenska konstnärer i Danmark, Brunius Teddy/Särman M
Sven Tveskägg och Lunds kyrkoruin, Henrikson Alf
P.O. Enquist och en störtad ängel, Holmqvist Lasse/Bass B.

Innehåll (Nr 2 1986)

Det var cigaretterna som tände
Bondbröllop och slagsmål, Schrewelius Ingrid
Postjubileum och tre brev, Åberg Alf/Heddelin Bertil
Statardrama på Kulturen, Palmqvist Bertil
Musik och renässans för renässansen, Hedlund Oscar
Östarp och goda recept, Huldt Märit

Innehåll (Nr 1 1986)

Ty nu är allt uppfyllt
Kulturens prästgård, Zetterholm Tore
Silvrets mästare i Baltikum, Åberg Alf/Heddelin Bertil
Medicinhistoria och resgods, Wirsén Claes
Kulturen och skånska mord, Lundgren Max
Jette Stoltz och nycklar till himmelriket, Särman Marianne
Modejournalen från medeltiden, Schrewelius Ingrid

Innehåll (Nr 1 1985)

Slumpens klotter förändrade hans liv
Arbetarbostaden på Kulturen, Zetterholm Tore/Heddelin
GAN, Gösta Adrian Nilsson, Schrewelius Ingrid
Hjalmar Gullberg och en annan tid, Fehrman Carl
Knut den helige mellan Slipsten och Hunger, Henrikson Alf
Krukmakarna får sin skånska historia, Heddelin Bertil